فیلتر ها

فیلتر ها

 • مقاومت در برابر شوک و لرزش
 • مقاومت در برابر گرد و غبار
 • جنس بدنه
 • مقاومت در برابر ضربه
 • مقاومت در برابر آب
 • ظرفیت
 • رابط
97 محصول
فلش مموری کینگ استار مدل KS221 Force ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 2.0
فلش مموری کداک مدل K802 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 2.0
فلش مموری کینگ استار مدل KS221 Force ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • رابط : USB 2.0
فلش مموری اپیسر مدل AH 13E ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 2.0
فلش مموری اپیسر مدل AH 13E ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 2.0
فلش مموری پی کیو آی مدل U601L ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : پورت USB 2.0
فلش مموری اپیسر مدل AH 15E ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1
فلش مموری پی کیو آی مدل U606L ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : پورت USB 2.0
فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • جنس بدنه : فلزی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 3.0
فلش مموری اپیسر مدل AH159 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 3.0 ،USB 2.0 ،USB 3.1
فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • جنس بدنه : فلزی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 3.0
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Blaze B10 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : پورت USB 3.0 سازگار با پورت USB 2.0 و USB 1.1
فلش مموری اپیسر مدل AH360 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • جنس بدنه : فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1 ،USB 3.0 ،USB 2.0
فلش مموری اپیسر مدل AH 15E ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Marvel M01 ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 3.0 سازگار با USB 2.0 و USB 1.1
فلش مموری کینگ استار مدل KS310 Sky3 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1 Gen1
فلش مموری کینگ استار مدل KS315 Nino3 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • جنس بدنه : فلز
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1 Gen1
فلش مموری کینگ استار مدل KS315 Nino3 ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • جنس بدنه : فلز
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1 Gen1
فلش مموری کینگ استار مدل KS320 Flix3 ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : فلز
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1
فلش مموری اپیسر مدل AH159 ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • رابط : USB 3.1، USB 3.0 ،USB 2.0
فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • جنس بدنه : فلزی
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • رابط : USB 3.0
فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل X31 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : پلاستیک - فلزی
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : microUSB, USB 2.0, USB 3.0
فلش مموری اپیسر مدل AH159 ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر شوک و لرزش : بلی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار : بلی
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • رابط : USB 3.0 ،USB 2.0 ،USB 3.1
فلش مموری اپیسر مدل AH336 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاومت در برابر ضربه : بلی
 • مقاومت در برابر آب : بلی
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • رابط : USB 2.0
منوی سایت