فیلتر ها

فیلتر ها

 • مقاوم در برابر گرد و غبار
 • مقاوم در برابر ضربه
 • مقاوم در برابر آب
 • منبع تغذیه
 • سایز هد
 • نوع رابط
 • ظرفیت
369 محصول
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC632 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : خیر
 • مقاوم در برابر ضربه : خیر
 • مقاوم در برابر آب : خیر
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC633 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC632 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : خیر
 • مقاوم در برابر ضربه : خیر
 • مقاوم در برابر آب : خیر
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC631 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : خیر
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC630 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC631 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : خیر
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC633 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC731 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC730 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC233 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0 ،USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC233 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0 ،USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC730 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC731 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC630 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC532 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : خیر
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : خیر
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A65 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A65 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A60 ظرفیت 4 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 4 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A60 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 2 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : بلی
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : بلی
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 2.0, USB 3.0
 • ظرفیت : 2 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A75 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : خیر
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : خیر
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
هارد دیسک اکسترنال اپیسر مدل AC532 ظرفیت 1 ترابایت
0 دیدگاه کاربران
 • مقاوم در برابر گرد و غبار : خیر
 • مقاوم در برابر ضربه : بلی
 • مقاوم در برابر آب : خیر
 • منبع تغذیه : پورت USB
 • سایز هد : 2.5 اینچ
 • نوع رابط : USB 3.1
 • ظرفیت : 1 ترابایت
منوی سایت