فیلتر ها

فیلتر ها

 • عمر باتری
 • وزن
 • باتری
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق
 • رابط
26 محصول
هدست بی سیم جبرا مدل Elite sport
0 دیدگاه کاربران
 • باتری : بلی
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدفون بلوتوثی جبرا مدل Sport Pace Wireless
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 22 گرم
 • باتری : بلی
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدفون بلوتوثی جبرا مدل Halo Free Wireless
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 17 گرم
 • باتری : بلی
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدست بی سیم جبرا مدل Elite 65T
0 دیدگاه کاربران
 • عمر باتری : تا 5 ساعت بدون محفظه شارژ و تا 15 ساعت با محفظه شارژ
 • باتری : بلی
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : بلی
 • رابط : بلوتوث
هندزفری بلوتوثی جبرا مدل Step Wireless
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 16 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل Steel
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 10 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل Stealth
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 7.9 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدفون بی سیم جبرا مدل Elite 65e
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 51.4 گرم
 • باتری : بلی
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدفون بی سیم جبرا مدل Elite Active 65t
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : گوشی سمت راست: 6.5 گرم، گوشی سمت چپ: 5.8 گرم، محفظه شارژ: 67 گرم
 • باتری : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدست بی سیم جبرا مدل Talk 30
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 8.3 گرم
 • باتری : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدست بی سیم جبرا مدل Talk 25
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 8.2 گرم
 • باتری : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدست بی سیم جبرا مدل Talk 15
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 8.9 گرم
 • باتری : بلی
 • رابط : بلوتوث
هدست بی سیم جبرا مدل Elite 25e
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 48 گرم
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : بلی
 • رابط : بلوتوث
هندزفری بلوتوثی جبرا مدل Eclipse Wireless
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 5.5 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل Style
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 9.9 گرم
 • رابط : بلوتوث
هندزفری بلوتوث جبرا مدل Storm
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 7.9 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل Mini
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 8.5 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل Classic
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 9.9 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدفون بی سیم جبرا مدل Move
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 159 گرم
 • باتری : بلی
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : خیر
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل Talk
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 9.3 گرم
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : خیر
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل 2 Talk
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 8.5 گرم
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : خیر
 • رابط : بلوتوث
هدست بی سیم جبرا مدل Halo smart
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 38 گرم
 • رابط : بلوتوث
هندزفری بلوتوثی جبرا مدل Supreme Plus Wireless
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 28 گرم
 • رابط : بلوتوث
هدست بلوتوث جبرا مدل BT2045
0 دیدگاه کاربران
 • وزن : 9.6 گرم
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق : خیر
 • رابط : بلوتوث
منوی سایت