فیلتر ها

فیلتر ها

 • تعداد درگاه خروجی
 • ولتاژ خروجی
 • ولتاژ ورودی
 • نوع باتری
 • وزن
79 محصول
پاور بانک شیائومی مدل PLM13ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 450 گرم
پاور بانک انکر مدل A1211 Astro E1 ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 120 گرم
پاور بانک انکر مدل A1109 PowerCore ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 134 گرم
پاور بانک شیائومی مدل NDY_02_AN ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 207 گرم
پاور بانک انکر مدل A1220 PowerCore II ظرفیت 6700 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 130 گرم
پاور بانک انکر مدل A1214 PowerCore ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 240 گرم
پاور بانک انکر مدل A1266 PowerCore Speed ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 198 گرم
پاور بانک انکر مدل A1215 PowerCore ظرفیت 13000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 240 گرم
پاور بانک شیائومی مدل ZMI HB810 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 197 گرم
پاور بانک انکر مدل A1263 PowerCore ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 170 گرم
پاور بانک شیائومی مدل Mi Pro PLM01ZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 223 گرم
پاور بانک شیائومی مدل PB7 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 200 گرم
پاور بانک شیائومی مدل Mi ظرفیت 10400 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم
 • وزن : 250 گرم
پاور بانک راک اسپیس مدل P46 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 218 گرم
پاور بانک شیائومی مدل 2C ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 360 گرم
شارژر همراه دو پورت شیاومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 250 گرم
پاور بانک شیائومی مدل ZMI MF855 Power Router ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.1 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 217 گرم
پاور بانک شیائومی مدل ZMI QB805 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 120 گرم
پاور بانک انکر مدل A1230 PowerCore II ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 195 گرم
پاور بانک انکر مدل A1271 PowerCore ظرفیت 20100 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 2 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 356 گرم
پاور بانک انکر مدل A1621 PowerCore Fusion ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 265 گرم
پاور بانک انکر مدل A1374 PowerCore Plus ظرفیت 26800 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم یونی
 • وزن : 540 گرم
پاور بانک انرجایزر مدل UE20001 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 3 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.0 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : 440 گرم
پاور بانک شیائومی مدل PLM10ZM ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
0 دیدگاه کاربران
 • تعداد درگاه خروجی : 1 عدد
 • ولتاژ خروجی : 5.1 ولت
 • ولتاژ ورودی : 5.0 ولت
 • نوع باتری : لیتیوم پلیمری
 • وزن : بین 100 تا 200 گرم
منوی سایت