فیلتر ها

فیلتر ها

 • ظرفیت
 • نوع کارت حافظه
39 محصول
کارت حافظه microSDXC سن دیسک مدل A1 کلاس 10 استاندارد U1 با سرعت 100MB و ظرفیت 128 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 128 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSDXC
کارت حافظه MicroSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 با سرعت 85mb و ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Silicon Power MicroSDXC
کارت حافظه MicroSDXC سامسونگ مدل Evo Plus کلاس 10 استاندارد UHS_I U3 ظرفیت 256 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 256 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSDXC
کارت حافظه MicroSDHC سن دیسک کلاس 4 ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSDHC
کارت حافظه میکرو Bulk کلاس 10 ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSD
کارت حافظه MicroSDHC ویکو کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSDHC
کارت حافظه کداک مدل SDHC کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 85mp ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : SDHC
کارت حافظه کداک مدل SDHC کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 85mp ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : SDHC
کارت حافظه MicroSD بالک کینگ استار کلاس 10 استاندارد U1 ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Kingstar MicroSD
کارت حافظه میکرو Bulk کلاس 10 ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSD
کارت حافظه MicroSDHC اپیسر کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 85mp ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSDHC
کارت حافظه MicroSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 با سرعت 48MB و ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : SanDisk MicroSDHC
کارت حافظه MicroSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 با سرعت 80MB و ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : SanDisk MicroSDHC
کارت حافظه MicroSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 با سرعت 48MB و ظرفیت 16 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : SanDisk MicroSDHC
کارت حافظه MicroSDHC کینگ استار کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 سرعت 85MB|s ظرفیت 128 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 128 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Kingstar MicroSDHC
کارت حافظه MicroSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 با سرعت 85mb و ظرفیت 256 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 128 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Silicon Power MicroSDXC
کارت حافظه اپیسر مدل CF 266x ظرفیت 32 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : CF
کارت حافظه MicroSDHC اپیسر کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 85mp ظرفیت 128 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 128 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : MicroSDHC
کارت حافظه MicroSDXC سیلیکون پاور مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 با سرعت 85mb و ظرفیت 128 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Silicon Power MicroSDHC
کارت حافظه MicroSD بالک کینگ استار کلاس 10 استاندارد U1 ظرفیت 8 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Kingstar MicroSD
کارت حافظه MicroSDXC کینگ استار کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 با سرعت 85mb و ظرفیت 64 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Kingstar MicroSDXC
کارت حافظه MicroSDXC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS_I U1 با سرعت 85mb و ظرفیت 128 گیگابایت
0 دیدگاه کاربران
 • ظرفیت : 128 گیگابایت
 • نوع کارت حافظه : Silicon Power MicroSDXC
منوی سایت